Sunday, November 3, 2013

ေႏြဦး လိပ္ၿပာေလးရဲ ဧၿပီလ လြမ္းခ်ငး္( အပိုင္း-၂)

ဒီမွာညီကုိယ္မ်က္နာကိုေသခ်ာၾကည္
ပါဦကြာ ကုိယ္က ညီစိတ္ထဲမွာ တစ္အားကိုတဏာၾကီတဲ ေယာက္က်ားတစ္ေယာက္လိုၿဖစ္ေနတာလာကြာ။ တစ္သက္လံဳး အေၿပားမခံဘူးညီ မငး္အစ္ကို က ေအာ္စိတ္တဲမွာေတာ့  ကုိယ္ညီေလ ဇြဲသံဇဥ္လညး္ကုိယ္ကိုခ်စ္ေနလိမ္မယ္ထင္လို ကိုယ္ေတာငး္ဆိုလိုက္မိတာပါကြာ။ ကိုယ္အရမး္၀မ္းလည္းနည္းတယ္ ေတာင္းလည္းပန္ပါတယ္ကြာ ေနာင္မၿဖစ္ေစရပါဘူဆိုၿပိေတာ့ ေၿပားလိုက္တဲအခါမွာ ညီဇြဲ ကၿပန္ေၿပားတယ္ ကိုယ္ကုိ ဘယ္သူကမလုပ္ေပးဘူ ကိုယ္ပစၥည္းကို မစုပ္ေပးနုိိင္ဘူလို ညီေၿပားေသလိုိလားကုိ လို ၿပန္းေမတယ္။

ညီလည္းစိတ္မေကာင္းဘူအစ္ကိုတဲ ။အစ္ကိုညီကုိေၿပားခဲတယ္ေနာ္ ညိမၾကည္ၿဖဴတာကုိ မယူဘူလိုလို မွတ္ထားလိုက္အစ္ကို ဇြဲသံဇဥ္ကလည္း ဘ၀မွာဒိေယာက္က်ားတစ္ေယာက္ကိုဘဲခ်စ္ဘူတာလိုၿပန္ေၿပားၿပိေတာ့ ညီအခုၿပန္ေတာ့မယ္လိုေၿပားတယ္ဗ်ာ ။ကြ်န္ေတာ္ေတာ္ေတာ္စိတ္ပူသြားတယ္ဗ်။

 အမွန္ဆိုကြ်န္ေတာ္ကသူကုိ စိတ္မတိုဘူ ခ်စ္လိုစေနတာကို သူေတာ္ေတာ္ခံစားသြားရတယ္ထင္တယ္။ေနာက္သူအ၀တ္ေတြကုိ အိတ္ထဲၿပန္ထည္႕တယ္ ေနာက ္မွတ္ပံုတင္ေတြနဲ ပိတ္ဆံအိတ္ကုိလည္း ေ သခ်ာစစ္ေနတာေတြတယ္ဗ်။ ေနာက္ ကိုေနမင္းခ ခင္ဗ်ားလိုက္ပိုမွာလာ သေၿပကုန္းကို ဒါမွမဟုတ္ကြ်န္ေတာ္ ကယ္ရီဌာသြားရမွလားတဲ ကြ်န္ေတာ္ဘာမွၿပန္မေၿပားဘဲနဲ သူကုိ ေသၿခာစိုက္ၾကည္ေနလိုက္တယ္။


တစ္ကယ္ၿပန္မေတာ့မွာလားညီ ကိုယ္ကုိမသနာေတာ့ဘူလာ ဒီမွာတန္းလန္းၾကီလိုေၿပားေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ဘက္ကိုၾကည္ၿပီေတာ့ အရာအာလံဳးဟာခင္ဗ်ာၾကီသေဘားဘဲေလဗ် ကြ်န္ေတာ္က ဧည္သည္ၿပန္ဆို ၿပန္ယံုဘဲ မၿပန္နဲဆိုေနယံုဘဲ လိုေၿပားၿပီေတာ့ မ်က္မွန္ကုိၿပန္တပ္လိုက္တယ္ဗ်။ ဒါနဲကြ်န္ေတာ္လည္းဆက္ေနာက္ေနတယ္ ေအးၿပန္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္က မငး္ေပးခဲတဲ အရာေတြကိုပီေအာင္အရင္လုပ္ၿပီမွ ၿပန္လိုေၿပားမလိုေလ ကြ ။ခုကုိယ္မၿပီေသးဘူ အရာအားလံဳကုိ ကုိယ္သေဘားဆိုရင္ ဒါကိစၥကုိ အရင္လာရွင္းေပးအံုးလို  ညစ္က်ယ္က်ယ္ေလသံနဲေၿပားတာ ခင္ဗ်ာကတဏာမၾကီေတာ့ စုပ္ေပးစရာလည္းမလိုေတာ့ဘူ မုတ္ေပးစရာလည္းမလိုေတာ့ဘူ ကုိယ္ဘာကို လက္နဲတာလုပ္လိုက္ေတာ့လိုၿပန္ေၿပားတယ္ဗ်။


ေတာ္ ေတာ္စိတ္မာတဲေကာင္ စိတ္ဆိုးေနတယ္ဗ် ကြ်န္ေတာ္ကို ။ဟီးဟီးး ကြ်န္ေတာ္ေနာက္တာနည္းနည္းလြန္သြားတယ္ထင္တယ္ဗ်။ၿပန္ေခ်ာ့မွၿဖစ္ေတာ့မယ္။ ေနာက္ကြ်န္ေတာ္က ကုတင္ေပၚက ထလာၿပီေတာ့ ဇြဲသံဇဥ္ေရွ႕မွာ ဒူေထာက္လိုက္တယ္ေနာက္ၿပီေတာ့ ညီဇြဲသံဇဥ္လိုေခၚလိုက္ေတာ့ သူကြ်န္ေတာ္မ်က္နာကိုေသခ်ာစိုက္ၾကည္႕ေနတယ္ဗ် ေတာ္ေတာ္လညး္အံၾသေနတဲပံု သူမ်က္နာေပၚမွာေပၚေနတယ္ေနာက္ေတာကုိယ္ေနမင္းခမွာပါတယ္ညီကိုယ္ကိုခြင့္လြတ္ပါလိုေတာင္ပန္လိုက္တဲအခ်ိန္ွမွာညီဇြဲကေၿပားတယ္ဗ်ဘယ္ေလာက္လူလည္က်လည္းဆိုတာကိုသိတာဘဲတဲတမင္ေတာင္းပန္ၿပီေတာ့မေခ်ာ့ခံခ်င္လိုၿပန္မယ္လိုေၿပားတာတဲကြ်န္ေတာ္ကသေၿပကုန္လညး္မသိဘူဘာကားစီရမလည္းလညး္မသိဘူးေလဗ်လိုၿပန္ေၿပားတယ္။

ေနာက္ေၿပားေသတယ္ညီကလည္းစိတ္ပူေနတာကုိယ္ကသာေအးမင္းၿပန္ခ်င္ၿပန္ကြာဆိုုဘယ္လုိလုပ္ရမလည္း ေတြေနတာတဲဟီးဟီး့ လိုရည္ေနတယ္ဗ် အဲတာနဲကြ်န္ေတာ္လည္း ညီရာတစ္ကယ္လိုသာညီၿပန္သြားရင္ကုိယ္တစ္သက္လံဳစိတ္ေကာငး္မွာမဟုတ္ဘူးညိရာတဲတစ္ကယ္ဆိုကုိကမွာတာပါ ညီကုိကိုယ္အဲလိုမေၿပားသင့္ဘူေလညီမွမေပးခ်င္တဲအရာကိုကုိယ္ကေတာင္းေတာ့ နည္းနည္းၿပသနာၿဖစ္တာေပါ့ေနာက္ကိုယ္လညး္ဆင္ခ်င္မယ္ေနာ္ညီ ဒီေနတစ္ေနထဲအခ်ိန္ရတာညီ အတက္ေနတစ္ရက္ထဲညီ ကနစ္ဆန္းတစ္ရက္ေနၿပန္မွာဆိုေတာ့ မနက္ၿဖန္ေပါ့ညီ လာေတြတဲအခ်ိန္းေလ အဆင္ေၿပေအာင္ကိုယ္ကေနရမွာ ကုိယ္ေတာင္ပန္တယ္ေနာ္ညီ ဆိုေတာ့ညီဇြဲက ဟြန္ေၿပားတံုကေၿပားၿပီေတာ့တဲ ခုမွ လာခ်ြဲမေနနဲ ဘဲၾကီတဲ ခ္ခ္။

ေပ်ာ္လိုက္တာဗ် ခ်စ္သူစိတ္ဆိုးေၿပသြားၿပီ ေနာက္ၾကရင္မစေတာ့ဘူ ေၾကာက္သြားၿပီ ေတာ္ၾကာတစ္ရက္ကေလးေတြရတာကုိ မေက်ြလိုက္ရဘဲေနမွာဆိုးလိုဟီးးဟီးး ။ ကဲဒါဆိုလည္းကုိ ညေနလည္အံုးမွာမိုလားတဲ ၿပန္အိပ္စိုိ လိုေၿပားတယ္ညီဇြဲက အငး္ညီအိပ္ဆိုေနာ္ဒါဆို ညီလည္းပန္လာတာကတစ္မ်ိဳးုကုိယ္ဂ်ီက်တာက တစ္မ်ိုုဳးနဲ စိတ္ညစ္ေနေတာ့မယ္အိပ္စိုလိုေၿပားၿပီ ညီဇြဲခါးေလကေန ကိုင္ၿပီေတာ့အိပ္ယာေပၚစြဲတင္လိုက္ တဲအခ်ိန္မွာေတာ့

ဆက္ရန္ရွိေသးသည္(ေနမင္းခ)

No comments:

Post a Comment