Saturday, March 22, 2014

ခေရပင္လမ္းခြဲ

သဘာ၀တရားၾကီးက လူသားအားလံုးအတြက္ မွ်တတဲ႔အခြင္႔အေရးနဲ႔ ရပိုင္ခြင္႔အားလံုးကုိ ညီတူ ညီမွ်ေပးအပ္ထားသည္။ထိုသို႔ေသာ အရာေတြထဲတြင္ ကြ်န္ေတာ္အတမ္းတဆံုးအမက္ေမား ဆံုးေသာအရာသည္ အခ်စ္ပင္ၿဖစ္သည္။ အခ်စ္၏ နွစ္လံုးတည္းေသာစကားသည္ပင္ နွလံုးသားတစ္ ခုလံုးအား ေၾကမြစြမ္းနုိင္ေအာင္ အင္အားၾကီးမားေလသည္။

          အခြင္႔အေရးေပးထားေသာ ထို ေလားကၾကီးထဲမွာ အမွန္တရားတစ္စံုတစ္ရာၿဖစ္တဲ႔ ပုရိသ အခ်င္း ခ်င္းၿမတ္နိုးတြယ္တာမိေသာ စိတ္ကိုပိုင္ဆိုင္ထားေသာ သူတစ္ေယာက္သည္ ကြ်န္ေတာ္ပင္ၿဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ စိတ္ကိုပို္င္ဆိုင္ထားသၿဖင္႔ ေလားက၏နူးညံေသာ ခ်စ္ၿခင္းတရားမ်ားအၿပင္ မည္သူတစ္ ဦးတစ္ေယာက္မွ မွန္းဆမရနုိင္ေသာ ဘ၀မ်ိဳးစံုကိုလည္း ၾကိဳးခုန္ခဲ႕ရေပသည္။

          အခ်ိန္ကညကိုးနာရီ ပတ္၀န္းက်င္က ခေရပန္းရနံေတြထံုေ၀ေနသည္။ ပန္း၇နံေတြေ၀ ေနမည္ ေပါ့ ဒီေနရာဟာ ဟိုမိုမ်ား အမ်ားဆံုးေပ်ာ္ေမြရာေနရာၿဖစ္သည္႔ ခေရလမ္းပင္ၿဖစ္သည္။ အဘယ္ ေၾကာင္႔ထိုသို႔ေခၚရသနည္းဟု ေမးလွ်င္ အၾကမ္းအားၿဖင္႔ ခေရပန္းမ်ား အစီရီေပါက္ေနၿပီး ခေရကိုဗဟို ၿပဳေသာ လူတန္းစားတစ္ရပ္ ေပ်ာ္ၿမဴေသာေနရာၿဖစ္သည္ဟုဆိုရေပမည္။

          ၿဖူၿပာညိဳညွက္ အမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳး လူစံုကိုေတြ၇ွိနုိင္သကဲ႔သို႔ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေစ်းကြက္ ေပ်ာက္ၿပီးနာခိုရာမဲ႔ေနေသာ ညဥ္႔ငွက္သမီးပ်ိဳေလးမ်ားကိုလည္း ေတြရနုိင္သည္။ ခေရလမ္းတြင္ ညေန ၇ နာရီပတ္၀န္က်င္မွစၿပီးသက္၀င္လုပ္ရွာေနသည္မွာ လင္းၾကက္သြန္ခ်ိန္အထိပင္ၿဖစ္သည္။ သတင္စံု အေရာင္စံု အနံစံုေသာ အရာ၀တၳဳမ်ားနွင္ ေသြးသာေနွားေသာ အခ်စ္စကားတို႔ၿဖင္႔ ေနစဥ္၇နံသင္းေန ေသာ ေနရာေလးတစ္ခုၿဖစ္ေလသည္။

          ထိုၿမိဳ႔ေလးနွင္႔ခေရလမ္းကို ကြ်န္ေတာ္ေရာက္ရွိလာၿခင္းသည္ ေလားကထက္ကသနာ ဖြယ္လြမ္းေမားဖြယ္ရာမ်ားစြာကုိေလ႔လာခြင္႔ရခဲ႔ေပသည္။မ်ိဳးႏြယ္တူေသာ လူတစ္ေယာက္၏ နုတ္ဖ်ား ထက္က မာယာစကားကုိ ယံုၾကည္မိခဲ႔ၿခင္းေၾကာင္႔ ဒီလိုခေရလမ္းမွာ ေပ်ာ္ေမြ႔ခြင္႔ရခဲတယ္လို႔ဘဲ မွတ္ ယူထားခဲ႔႔ပါတယ္။ ၀ဋ္ေက်ြးရွိလွ်င္ ေက်ေအာင္ဆပ္ၾကရမည္မွာ ေယာက်ားမိန္မအားလံုးအတြက္ အမွန္ကန္ဆံုးေသာ သစၥာတရာပင္ၿဖစ္ေပလိမ္႔မည္။

          အခ်စ္ဆိုတဲ႔စကာကို ယံုမိလို႔ ထိုေယာက်ားထံ ေရာက္ရွိလာခဲ႔ေပမဲ႔ ကုိယ္အေသြးအသားနွင္႔ လွ ပတဲ႔ ခႏၶာအစိတ္ပိုင္းေလာက္ကိုသာ ၿမတ္နုိးတတ္ၿပီး နာလည္မွဳ႔တစ္စံုတစ္ရာကို ေငြေၾကးအတြက္ ေပးဆပ္ခဲ႔ေသာ ေယာက်ားတစ္ေယာက္နွင္႔ ေတြဆံုခဲ႔ၿခင္းသည္ပင္ ကြ်န္ေတာ္၏ခေရလမ္းထံ ေလွ်ာက္ လွမ္းဘို႔ အခြင္႔အေရးတစ္ရပ္ပင္ၿဖစ္ခဲ႔သည္။

          ကြ်န္ေတာ္က နယ္ၿမိဳ႔ေလးတစ္ၿမိဳ႕က သာမန္ဘြဲေလးတစ္ခုဘဲရထားတဲ႔ အလုပ္လက္မဲတစ္ ေယာက္ဆုိပါေတာ႔ဗ်ာ။ခုနွစ္ဆယ္တစ္ရာစုရဲ႔ ေၿမာက္မ်ားစြာေသာေခာတ္မွီၿခင္းမ်ားစြာထဲက ေဖ႔ဘုတ္ ဟူေသာ ေ၀ါးဟာရတစ္ခုကို ၿမတ္နိုးမိ ခဲ႔ၿခင္းသည္ မိမိစိတ္တြင္ခံစားေနရေသာ ေသားကမ်ားကို ထက္ ၀က္ခန္႔ေၿပေပ်ာက္ေစခဲ႔သည္။ လူဆိုေသာ အမ်ိဳးနြယ္မွာ စိတ္ကြယ္ရာတြင္ မေကာင္းမွဳ႔ကိုၿပဳမူတတ္ ေသာသေဘားရွိသည္။ကြ်န္ေတာ္သည္လည္းထိုသို႔ယိမ္းယိုင္တတ္ေသာေယာက်ားတစ္ေယာက္ပင္ ၿဖစ္ေလသည္။

          ကိုယ္ပိုင္ဖုန္းေလးတြင္ ေဖဘုတ္အေကာင္႔တစ္ခုနွင္႔ မိမိနွင္႔ စိတ္သေဘားထားတုိက္ဆိုင္သူ မ်ား ေပါင္းဆံုးစည္းခဲ႔သည္။ထိုသို႔ၿဖင္႔ ကြ်န္ေတာ္၏အတြင္းစိတ္ၿဖစ္ေသာ ေယာက်ားတစ္ေယာက္ကို ၿမတ္နိုးၿခင္းက အစၿပဳခဲ႔ေလသည္။ လြယ္ကူလွေသာ နည္းမ်ားစြာထဲက တစ္ခုၿဖစ္ေသာ ဖုန္းနံပတ္ေပး ၿခင္း နွင္႔ အၿခားေသာ မက္ေမားဖြယ္ ပံုစံမ်ိဳးစံုကုိလည္း အၿပန္အလွန္ေပးပို႔ဖူးေလသည္။ ဟိုမိုဘ၀တို႔ ၏ေနာက္ဆံုးဆံုမွတ္ၿဖစ္ေသာ ေတြ႔ဆံုးၿခင္းထံေတာ္ပါးသို႔ ကြ်န္ေတာ္ လြတ္လပ္စြာကူးခတ္သြားမိခဲ႔ ေလသည္။

          အၿပန္ၿပန္အလန္လန္ကတိစကာေတြ ထားၿပီးထိုသူနွင္႔ေတြဆံုရာ ခေရပန္းမ်ားေ၀ေသာ ထိုၿမိဳ႔ ေလးသို႔ကြ်န္ေတာ္ေရာက္ရွိခဲ႔ေလသည္။ေဖဘုတ္ေပၚတြင္ေပးပို႔ခဲ႔ေသာ ပံုမ်ားထက္မ်ားစြာမက္ေမား ဖြယ္ေကာင္းေသာ ကြ်န္ေတာ္ကိုေႏြးေထြးစြာၾကိဳဆိုခဲ႔ေသာ ထိုသူကို ထိုအခ်ိန္ကမ်ားစြာေက်းဇူးတင္ခဲ႔ ဖူးေလသည္။ ကိုယ္ေပၚၾကင္နာတရားတယ္ဆိုၿပီးေတာ႔ေပါ႔။

          ကြ်န္ေတာ္နာမည္က စိုးသီဟ အရပ္က ငါေပရွစ္ၿဖစ္ၿပီး အသားအနည္းငယ္ညိဳ၏။ ကြ်န္ေတာ္ ထံမွ စြဲေဆာင္မွဳ႔ အၿပင္းဆံုးအ၇ာမွာ အၿပံဳးပင္ၿဖစ္ေလသည္။ မည္မွ်အသည္မာသည္ မာန္မာနၾကီး သည္ဆုိေသာသူမ်ားကိုပင္ ကြ်န္ေတာ္အၿပံဳးနွင္႔ အနုိင္ယူခဲ႔ဖူးေလသည္။ထိုသို႔ၿဖင္႔ ခေရပင္ပိုင္ရွင္ေလး တစ္ေယာက္နွင္႔ စေတြ႔ဆံုၿပီး ထိုသူ၏အေဆာင္မွာပင္ နာခုိခြင္႔ရခဲ႔ေလသည္။

          ကြ်န္ေတာ္သည္တစ္ဦတည္းေသာသားၿဖစ္သည္႔ အၿပင္မည္႔သည္အရာကိုမွ်လည္းအိမ္သို႔ ၿပန္ လွည္႔ၾကည္႔ရန္မလိုအပ္သည္႔အတြက္ ကုိယ္တိုင္ဆံုးၿဖတ္ခြင္႔ကိုထူးၿခားစြာရရွိထာေသာလူတစ္ေယာက္ လည္းၿဖစ္သည္။ထိုသို႔ၿဖင္႔ ကြ်န္ေတာ္သည္ ခေရေတားမွာေမားပန္းမွဳ႔ကင္းစြာ ေပ်ာ္ရြင္ခဲ႔ေလသည္။ ကြ်န္ေတာ္ ခ်စ္ေသာ ကြ်န္ေတာ္ကုိလည္းခ်စ္သည္ဟု ခဏခဏေၿပားေသာ ေယာက်ားတစ္ေယာက္ သည္ ကြ်န္ေတာ္ထံမွ သာယာပ်ိဳၿမစ္မွဳ႔ ေတြကို၀ါးၿမိဳၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ထူးၿခားစြာ ေက်ားခုိင္းသြားေလ သည္။

          မိမိရင္းနီးက်ြမ္း၀င္ေနၿခင္းမရွိေသာ ထုိၿမိဳ႔ေလးတြင္ ကြ်န္ေတာ္ထံမွေငြေၾကး အခ်စ္နွင္႔ ယံုၾကည္ မွု႔မ်ားစြာကို နူညံစြာ၀ါးမ်ိဳသြားေလသည္။ ထိုသူနွင္႔ ပတ္သတ္ခဲၿပီးအိမ္သို႔ မၿပန္ခဲ႔ေသာ အခ်ိန္တြင္မိဘ နွစ္ပါလံုး ဆိုင္ကယ္အက္စီးဒန္႔ၿဖင္႔ ကြယ္လြန္ခဲ႔သည္။ ထိုသို႔ကြယ္လြန္ခဲ႔ေသာ အခ်ိန္တစ္ခဏသာ မိမိ ကုိယ္ပိုင္ၿမိဳ႔ကေလးသုိ႔ ၿပန္သြာခဲဲဲ႔ၿပီးေနာက္ပိုင္းအခ်ိန္မ်ားကို ကိေလသာတဏာေၾကားတြင္ထိုေယာ က်ားနွင္႔ ၿမတ္ၿမတ္နိုးနုိး ေမွ်ားခ႔ဲဖူးေလသည္။

          ခုအခ်ိန္တြင္လက္ထဲမွေငြသည္ ေသာင္းဂဏန္းပင္မၿပည္႔ေတာ႔။မိမိ၏ မိုက္ၿပစ္မ်ားကိုလည္းသ တိရမိသၿဖင္႔ ေမြးရပ္ေၿမသို႔လည္း မၿပန္ခ်င္ေပ။ ကြ်န္ေတာ္ထံမွ တစ္စံုတစ္ရာကို ၀ါမ်ိဳသြားေသာ ထိုု ေယာက်ားသည္လည္း မည္သည္႔အရာမွ မရရွိနို္င္ေသာ ကြ်န္ေတာ္ကိုလမ္းခြဲၿပီး ေနရာေဟာင္းကိုစြန္႔ လြတ္သြားေလသည္။


          ဘ၀တစ္ခုတြင္ ေနစရာ တစ္ခုကိုကံေကာင္းစြာရရွိခဲၿခင္သည္ပင္ကြ်န္ေတာ္အတြက္ အားကိုး ဖြယ္ၿဖစ္ခဲ႔သည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ ယခုကြ်န္ေတာ္ေနေသာ အိမ္သည္ခရပင္ ပိုင္ရွင္၏ ေနရာ တစ္ခုၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔ၿဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာနည္းလမ္းၿဖင္႔ ကြ်န္ေတာ္သည္ အခ်စ္ငတ္ေသာ အလွ တရားၿဖင္႔ ေငြေၾကးကိုအခ်ိဳး ခ်တတ္ေသာ ခေရပင္လမ္း၏ ပင္တုိင္ ညဥ္ေပ်ာ္ေကာင္ေလးတစ္ ေယာက္ ၿဖစ္လာခဲ႔ေလၿပီ။

          ဘ၀တူေကာင္းေလမ်ားစြာ၏ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း ၾကားသိခြင္ရေလသည္။ တစ္ရက္ တစ္ရက္၏ ခေရပင္မွ ထုိေကာင္ေလးမ်ား၏ ေပးအပ္ေငြသည္ ဆင္းငါေကာင္နွင္႔အထက္ၿဖစ္သည္။ အၿမီွးရွည္ေသာ၊ဂုဏ္ၿမင္႔ၿပီးသိုသိပ္လိုေသာ လူမ်ားနွင္႔ေတြ႔ဆံုရလွ်င္ ပိုမိုမ်ားစြာရရွိေလသည္။ ခေရပင္ ပိုင္ရွင္သလည္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရရွိေသာ ေငြေၾကး၏ 30%ကိုသာလွ်င္ သူ၏ေနရာအသံုးၿပဳခ အၿဖစ္ ေကာက္ခံေပသည္။ ထုိေၾကာင္႔ ထိုခေရပင္လမ္းသည္ အႏၱရယ္ကင္ရွင္းၿပီး လံုၿခံဳေသာေနရာတစ္ခုၿဖစ္ ေလသည္။

          တစ္ေန႔တစ္ေန႔ရရွိေသာ ေငြေၾကးမ်ားၿဖင္႔ ညီငယ္ညီမငယ္မ်ားကို မ်က္နွာမငယ္ေစေသာ အစ္ကိုမ်ားစြာကုိေတြ႔ဖူး သကဲ႔သုိ႔ ၀ါသနာအေလွ်ာက္လုပ္ကိုင္သာ လူငယ္မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရွိရေပ သည္။ တစ္ခ်ိဳ႔သည္ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးလွေသာ ေခာတ္၏သားေကာငး္မ်ားၿဖစ္မွန္းမသိၿဖစ္ၿပီး ဆံုးစ မဲ႔ေသာ လမ္းထက္မွာ တစ္လွမ္းၿခငး္ေလွ်ာက္လွမ္းေနေပသည္။ထိုသို႔ေလားက၏ ဒဏ္ကိုအံတုနိုင္ၿခင္း သည္ပင္ ေယာက်ားေကာင္းတစ္ေယာက္ၿဖစ္သည္ဟု အတၱၾကီးၾကီးယူဆရနိုင္ေပသည္။

          ကြ်န္ေတာ္၏ ခေရပင္မွ ခက္ခဲေသာ ေနရက္မ်ားကိုပိုင္ဆိုင္ခဲ႔လွ်င္ ကြ်န္ေတာအား အခ်စ္ၿဖင္႔ၿမဴ စြယ္ခဲ႔ေသာ ထိုေယာက်ားကို အၿမဲအမွတ္ရေနမိသည္။ ထုိသည္ပင္လွ်င္ ဟိုမိုဘ၀၏ အပူေလာင္ဆံုး ဘ၀ေပးအေၿခေန ၿဖစ္ေပသည္။ထိုပထမဆံုးေန႔ရင္ပင္လွ်င္ ကြ်န္ေတာ္၏ေလာကငရဲၿဖစ္ခဲ႔သည္။ မိမိ မနွစ္သက္ေသာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ကာမဆႏၵကို ၿဖည္႔ေစေပးရၿခင္းသည္ မ်ားစြာပင္ပန္းေလ သည္။ ေငြေၾကးတြင္နွလံုးသားမပါဘဲ ေပးဆပ္လိုက္ရေသာ ခြန္အားမ်ားအတြက္ မ်ားစြာစိတ္ပ်က္မိ ေလသည္။

          ၀၀ ပိန္ပိန္ ေဆးသမား ရုတ္စြအဆံုး ဆိုက္ကားသမားက အစေငြတစ္မ်က္နွာကိုၾကည္႔လို႔ ထိုခ ေရပင္လမ္းတြင္ေနၿပီး  ၀န္ေဆာင္မွု႔ေပးခဲ႔ေလသည္။ ေၿမာက္မ်ားစြာေသာ လူမ်ား၏ ရမၼက္ဆန္ေသာ အနမ္းမ်ား နွင္႔ ေ၀ရီေနေသာ ႏွူတ္ခမ္းမ်ားက ကြ်န္ေတာ္ကို ေငြေၾကးရလိုမွဳ႔ အတြက္ အသံုးခ်ခဲ႔သည္။ထိုသို႔ ဘ၀ကို ၿဖစ္သလိုၿဖတ္သန္းေနေသာ အခ်ိန္တြင္ ကြ်န္ေတာ္၏ တစ္ဦးတည္ေသာ ခ်စ္ခဲ႔ဖူးသူသည္ ေနာက္ တစ္ေယာက္၏ အေထာက္အပံ႕ၿဖင္႔မ်ားစြာ အဆင္ေၿပေနေလ၏။

          တစ္ပတ္တြင္ကြ်န္ေတာ္သည္ သံုးရက္သာအလုပ္လုပ္သည္။ က်န္ေသာေနမ်ားတြင္႔ ပရဟိတ အလုပ္မ်ားနွင္႔ အၿခားလူမွဳ႔လုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ကိုင္ေပးေလသည္။ထိုသို႔လုပ္ကုိင္ေပးရၿခင္းသည္ ကြ်န္ ေတာ္၏ ပူေလာင္ၿခင္းမွရရွိေသာ ေငြေက်းမ်ားကို ေအးမွ်ေစေသာ အက်ိဳးၿပဳလုပ္ငန္းမ်ားၿဖင္႔ ေက်နပ္ ေစနုိင္ရန္ပင္ၿဖစ္သည္။တစ္ရက္မွာ ကြ်န္ေတာ္၏ အိမ္သို႔ကြ်န္ေတာ္္္၏ အခ်စ္ဦးကုိယ္ေရာက္လာေပ သည္။ သူ၏ စပြန္ဆာေပးထားေသာ သူမွာသူကုိစြန္ခြာသြားသၿဖင္႔ တစ္ခဏတာ တည္းခိုခြင္႔ၿပဳရန္ လာေတာင္ဆုိေနၿပန္ေပသည္။

          ထိုသို႔ေတာင္းဆုိလာေသာအခါတြင္ကြ်န္ေတာ္သည္ ခါးခါတီးတီးၿငင္းဆန္နိုင္စြမ္းမရွိဘဲ ၿပန္ လွည္လက္ခံမိေလသည္။ထိုသို႔လက္ခံနုိင္စြမ္းရွိၿခင္းသည္ပင္လွ်င္ ဟိုမိုမ်ား၏ထူၿခားစြာ ပူေလာင္မွဳ႔ကို တက္မက္ၿခင္းၿဖစ္ေပလိမ္႕မည္။ သူေရာက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ကြ်န္ေတာ္သည္ ေရွးယခင္ကသူနွင္႔ ေပ်ာ္ေမြ႔ခဲ႔ၿခင္းမ်ားစြာကို သတိရေပသည္။ ထိုသုိ႔ၿဖင္႔ ဒုတိယမိ အခ်စ္ေၾကားတြင္ထပ္မံေမွ်ားမိၿပန္ေလ သည္။ ကြ်န္ေတာ္၏ၾကင္နာတတ္ေသာနွလံုးသားတစ္စုံသည္ အခ်စ္ကိုတန္ဘိုးမထားတတ္ေသာ ထို ေယာက်ားအတြက္ အလုပ္မွရၿပီးသိမ္းစည္းထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို ေပ်ာ္ရြင္စြာေပးအပ္မိၿပန္သည္။

          ထိုသို႔ေပးအပ္ၿခင္း ေပးဆပ္ၿခင္းမ်ားကို တစ္ခါတစ္ရံတြင္ စိတ္အနည္းငယ္ ညစ္မိယံုမွအပ က်န္ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ သူ၏အၿပဳစုအယုယမ်ားအတြက္ ေပးဆပ္လုိက္ေသာ တန္ရာတန္ေက်းဟု ပင္သတ္မွတ္ထားဖူးသည္။သူနွင္႔ၿမတ္နုိးစြာေပ်ာ္ရြင္ခဲ႔ေသာ အိပ္ယာထက္မွ အခ်ိန္ခါမ်ားသည္လည္း ဒုတိယအၾကိမ္းၿပန္လည္ေပၚထြက္လာသကဲ႔သို႔ ၇င္ခုန္စိတ္လုပ္ရွားမွဳ႔ကင္းမဲ႔ေနေသာ ကြ်န္ေတာ္နွလံုး သားသည္လညး္ ထိုေယာက်ားအတြက္တၿဖန္ၿပန္အသက္ရွင္လာေပသည္။

          ထိုသိုၿဖင္႔ခေရပင္တြင္ ကြ်န္ေတာ္အလုပ္လုပ္ရင္ ကြ်န္ေတာ္၏ခ်စ္လွစြာေသာထိုေယာက်ားကို အလုပ္ေက်ြးၿပဳစုခဲ႔သလို႔  ထိုေယာက်ားအတြက္လိုအပ္ေသာ ဟိုမိုရမၼက္ေဇားမ်ားကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္ ၾကည္ၿဖဴစြာၿဖည္႔စည္ေပးခဲ႔ေလသည္။ ေနာက္တစ္လခန္႔ၾကာေသာ အခါတြင္သူ၏ ေနာက္ထပ္အသစ္ရ ေသာစပြန္ဆာ၏ အကူညီၿဖင္႔ကြ်န္ေတာ္၏ ခေရပင္ရင္ခြင္ထက္မွ ထြက္ခြာသြားေလသည္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမွဳ႔ ပုရိသတစ္ေယာက္က ေယာက်ားတစ္ေယာက္ကုိခ်စ္ခဲ႔မိၿခင္းေၾကာင္႔ေပးဆပ္ခဲ႔ရေသာ မည္သည္႕ေပးဆပ္ၿခင္သည္မဆို ရာဇ၀င္တြင္ သမိုင္း၀င္ေနေပလိမ္႔မည္။

          ကြ်န္ေတာ္သည္ ခေရပင္တြင္ ရိုးရာမပ်က္အလုပ္လုပ္ရင္း တစ္ခါတစ္ရံ အေတာင္းေညွာင္းၿပီး ကြ်န္ေတာ္ထံ ၿပန္ၿပန္လာတတ္ေသာ ေယာက်ားတစ္ေယာက္၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အၿမဲၿဖည္႔စည္း ေပးရန္ အဆင္႔သင္ၿဖစ္ေနေလသည္။ထိုသည္ပင္လွ်င္ ဟိုမိုခံစားမွဳ႔ရွိေသာ ေယာက်ားတစ္ေယာက္၏ နုးညံတတ္ေသာနွလံုး သားတစ္စံုၿဖစ္ေလသည္။တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မိမိအားအသံုးခ်ေနေလၿခင္းဟု ထင္ၿမင္တတ္ခဲ႔ေပမဲ႔မ်ားစြာ ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ထုိေယာက်ားနွင္႔က်ြန္ေတာ္ စိုးသီဟ သာယာစြာေပ်ာ္ရြင္ခဲ႔ၿခင္းမ်ားကို တမ္းတေန တတ္ေလသည္။

          မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ကြ်န္ေတာ္သည္ ကြ်န္ေတာ္ကုိခဲ႔ဖူးသည္ဟု ေၿပားဆိုခဲ႔ေသာ ထိုေယာ က်ားအတြက္ ခေရပင္တြင္ နာမည္ၾကီးစြာ ရပ္တည္ေနမည္ၿဖစ္သကဲသို႔ ထိုေယာက်ားေတာင္းဆိုၿခင္း မရွိေသာ အၿခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုေပးအပ္ၿခင္ေနၿခင္းသည္ပင္လွ်င္ ကြ်န္ေတာ္၏ဘ၀အစိတ္အပိုင္း ၿဖစ္ေပလိမ္႔မည္။

                 ကြ်န္ေတာ္သည္ ပင္အိုထက္မွ ေၿမၿပင္သို႔ သက္ဆင္းေသာ ခေရသာပန္းပြင္႔ငယ္ေလးသာ ၿဖစ္ၿပီး ေတာ္၀င္နန္းထိုက္ေသာ သဇင္မဟုတ္သည္႔အတြက္ မ်ားစြာေသာေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မ်ားကိုလည္း ထားရွိမည္မဟုတ္ေပ။ ထိုသို႔ၿဖင္႔ ကြ်န္ေတာ္သည္ ခေရပင္ လမ္းမွခြဲခြာၿခင္း ၊ကြဲကြာၿခင္းေပါင္းမ်ားစြာကို နွလံုးသာမပါဘဲေငြေၾကးအတြက္ အလုပ္လုပ္ရင္း ခ်စ္ခဲ႔ဖူးေသာ နွလံုးသားတစ္စံုကုိ ရူးသြတ္စြာေမွ်ာ္လင္႔ေနပါေတာ႔သည္။
ေနမင္းခ

5 comments:

  1. ဒီဝထၱဳကိုဖတ္​ၿပီး...စိတ္​ညစ္​တာလား...​ေဒါသထြက္​တာလား...တကယ္​​ေတာ့ဇတ္​​ေကာင္​ရဲ႕..စကားလံုးထဲမွာ​ေမ်ာသြားတာပါ။..စာ​ေ၇းတဲ့ပံုစံကိုတမ်ိဳး ဆန္​းသစ္​ထားတာ​ေတြ႕ရတယ္​..​ေပးစာလိုမ်ိဳး​ေပါ့....ထို​ေယာက္​က်ား...ဆိုတဲ့အသံုးမ်ိဳးကတန္​ဆာဆင္​ထားတဲ့..စကားျဖစ္​ၿပီး..ဖတ္​လို႔အဆင္​​ေျပပါတယ္​။.​ေျပာခ်င္​တာက..ဒီဇတ္​လမ္​းကိုဖန္​တီးသူမွာအပစ္​​ေျပာစရာမ႐ွိပါဘူး...သူ႔စိတ္​ကူးနဲ႔သူမို႔..​ေကာင္​းပါတယ္​...။.ျဖစ္​​ေနတာကက်ြန္​​ေတာ္​...အခ်စ္​နဲ႔ပါတ္​သက္​ရင္​​ေပ်ာ့ညံ့တာကိုမႀကိဳက္​တာပါ..။.ကိုယ္​ကမွန္​​ေန၇င္​ဘာမွ​ေအာက္​က်ခံဘို႔မလိုဘူးဗ်..။သူမ်ားအသံုးခ်ခံ၇တာကို အခ်စ္​ဆိုတဲ့​ေခါင္​းစဥ္​​ေအာက္​မွာ​ေၾကကြဲမ​ေနသင္​့ဘူး..။ဘာမဆိုအမွန္​တိုင္​းရင္​ဆိုင္​မွာ​ေပါ့..။သင္​ခန္​းစာမယူႏိုင္​၇င္​​ေတာ့ဒုကၡ​ေရာက္​မွာဘဲ......။ဘာပဲျဖစ္​ျဖစ္​..ဒီလိုး​ေရးျဖစ္​တာကိုကဝထၱဳရဲ႕ဆြဲ​ေဆာင္​းအား..စာ​ေရးဆရာရဲ႕...ထက္​ျမက္​တဲ့က​ေလာင္​သြား​ေၾကာင္​့ပါ....။

    ReplyDelete
  2. လူတုိင္းဟာ ကုိယ္ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ေလးေတြနဲ႔ဘဲအသက္ရွင္ၾကပါတယ္။ အခ်စ္တစ္ခုကို ဘဲ ထဲထဲ ၀င္၀င္လိုခ်င္တဲ႔ သူတစ္ေယာက္အတြက္ ခ်စ္ေနခြင္႔ေလးရေန၇င္ဘဲ ေပ်ာ္ရြင္ၾကပါလိမ္႔မယ္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း ေသခ်ာေပါက္ေတာ႔မေၿပာတတ္ပါ။ ေသခ်ာဆံုးကေတာ႔ စာတစ္ပုဒ္ေရးတုိင္ နလံုးသားမွာေစတနာထားတယ္ဆိုတာကုိပဲေၿပာပါရေစ။

    ReplyDelete
  3. mdyက လိုးခ်င္တဲ႔သူမ်ား
    phctevery24@gmail.comကို အပ္ေပးပါေနာ္

    ReplyDelete
  4. mdyက လိုးခ်င္တဲ႔သူမ်ား
    phctevery24@gmail.comကို အပ္ေပးပါေနာ္

    ReplyDelete