Friday, December 27, 2013

ကိုယ္ရယ္မင္းရယ္ပန္းတစ္ပြင္႔ရယ္

ကိုယ္ရယ္မင္းရယ္ပန္းတစ္ပြင္႔ရယ္      

          လြန္းခဲ႔တဲ႔ တစ္နွစ္ေက်ာ္၀န္းက်င္ေလာက္က ကြ်န္ေတာ္အစ္ကုိနဲ႔သူအေဖ အတိုက္ခံၿဖစ္ေနတဲ႔ အခ်ိန္ေတြကို သြားသတိရမိတယ္။ကြ်န္ေတာ္ရယ္အစ္ကိုရယ္က  အလုပ္သင္အတူ တူဆင္းခြင္႔ရၿပီ ဘြဲေတြပို္္င္ဆိုင္လို႔ ဘ၀လမ္းေတြကိုေရႊးခ်ယ္ၾကရေတာ႔မဲအခ်ိန္တုန္းကေပါ့ဗ်ာ။နွစ္ ေယာက္စလံုး အေတာ္ပင္ပန္းခဲ႔ၾကခဲ႔တယ္။ဆမရၿပီလို႔ ရာထူး၀န္က လက္ေထာက္ဆရာ၀န္ေတြ ေၿဖၾကေတာ႔လည္း သင္တန္းေတြ တူတူတက္ စာတူတူက်က္ၿပီေတာ႔ ခ်စ္ေတးေတြနဲ႔လွပခဲ႔ၾကပါတယ္။ ကံဆိုးကံေကာင္း တြဲေနတဲ႔ သတၱေလားကၾကီးမွာ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ အစ္ကိုအတြက္ကေတာ႔ ေရြေရာင္ေန႔စြဲေတြအၿဖစ္ ဘုရာ သခင္က ေစာင္က်ဥ္းေပးခဲ႔ေလတယ္။

          ရာထူး၀န္စာေမးပြဲတူတူေအာင္ၿပီေတာ႔ တစ္ေဆးရံုထဲ တူတူက်တဲ႔အထိ ကံၾကမၼာက ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို မ်က္နွာသာေပးခဲ႔ပါတယ္။နွစ္ေယာက္စလံုးကလည္း ေဆးေက်ာင္းတက္ကထဲက သ ဒၵါတူၾကည္ၿဖဴခဲ႔ေလၾကေတာ႔ ခ်စ္ရည္လွဴးခ်င္စိတ္ေတြနဲ႔ ေဆးရံုကေပးတဲ႔ အေဆာင္မွာမေနဘဲနဲ႔ အၿပင္မွာေဆးခန္းဖြင္႔ၿပီ ဘ၀ကို အေၿခတည္ကာ ရပ္တည္ခဲ႔ၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က တစ္ေကာင္ၾကြက္မိဘေမာင္နွမတစ္ေယာက္မွ မရွိဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ငယ္စဥ္ကထဲ႔က ကြ်န္ေတာ္ေမြးစာအေမတစ္ေယာက္လက္ထဲမွာ မိဘက်န္ခဲ႔တဲ႔ အေမြေတြနဲ႔ ရွင္သန္ၾကီၿပင္းလာခဲ႔တဲ႔သူတစ္ေယာက္ၿဖစ္တယ္။ ေက်ာင္းတက္စဥ္တစ္ေရွာက္လံုးမွာ အစ္ကိုေပးအပ္တဲ႔ ေမတၱာတရားေတြက ကြ်န္ေတာ္အတြက္ မက္မက္ေမားေမားၿဖစ္ေနေစခ႔ဲတယ္။

          ကြ်န္ေတာ္အစ္ကိုေနမင္းခကေတာ႔ တစ္ဦတည္းေသာသားၿဖစ္ၿပီး ဘာကိုမွပူပန္စ၇ာမလိုတ႔ဲ လူတစ္ေယာက္ေပါ့ဗ်ာ။အေလးထားစရာကလည္ အစ္ကုိရဲ႔ အေမ ဦမင္းခန္႔တစ္ေယာက္ဘဲရွိတယ္။ အစ္ကိုအေဖဦမင္းခန္႔ကလည္း သူသားစိတ္ခ်မ္းသာရင္ ဘာမဆိုၿဖည္႔ေစေပးတဲ႔ ဖခင္ေကာင္းတစ္ ေယာက္ၿဖစ္တဲ႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခ်စ္ခရီလမ္းကလည္း အေတာ္အသင္႔သာယာ ခဲ႔ၾကပါတယ္။ၿပ သ၁နာကေတာ႔အစ္ကိုေနမင္းခကတစ္ဦတည္းေသာ သားၿဖစ္ေနတာေၾကာင္႔မ်ိဳးဆက္ကိစၥကို ဦမင္း ခန္႔ကစိတ္ပူေနတယ္။ ဒါကလည္း သဘာ၀က်ၿပီး ၿဖစ္သင္႔တဲ႔ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုၿဖစ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ ကုိေနမင္းခ အေဖစိတ္တိုင္းၾကသေဘားတူညီလုိက္ၾကရၿခင္လည္းၿဖစ္ပါသည္။

          လတစ္လရဲ႕ ရက္တစ္ရက္မွာ အစ္ကုိနဲ႔ကြ်န္ေတာ္တာ၀န္က်ေနတဲ႔ ၿမိဳ႔ေလးကို ကုိေနမင္းခဖခင္ ေရာက္လာၿပီ မ်ိဳးဆက္ကိစၥကို တုိင္ပင္လာတယ္။ ကိုေနမင္းခကို အိမ္ေထာင္ၿပဳေစခ်င္ေပမဲ႔ သူသားနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႔ ခိုင္ၿမဲေနတဲ႔ သဘာ၀လြန္ခ်စ္ၿခင္းကိုလည္း ထိခိုက္ခံလိုၿခင္းမရွိေစဘဲ သက္သာတဲ႔နည္ းေလးတစ္ခုနဲ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ဘို႔ကိုဘဲ လိုလားပါတယ္လို႔ ဦတည္ေၿပားလာခဲ႔တယ္။သူစိစဥ္တဲ႔ေကာင္ မေလးရွိတယ္။ သားတို႔နွစ္ေယာက္နဲ႔ သေဘားတူညီခ်က္တစ္ခုရရင္ အရာအားလံုး အဆင္ေၿပေအာင္ သူၾကည္႔လုပ္ေပးမယ္။ သားတို႔နွစ္ေယာက္လည္းစိတ္မဆင္းရဲေစရဘူး။ သူလိုခ်င္တဲ႔ မ်ိဳးဆက္လည္း အဆင္ေၿပမယ္တဲ႔။ ေနာက္ဆံုးမွာ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ ကုိေနမင္းခ အေဖနဲ႔သေဘားတူညီခ်က္တစ္ခု ယူလို က္ၾကပါတယ္။
  
          ကုိေနမင္းခက အိမ္ေထာင္ၿပဳရမယ္။ သူလက္ထပ္မဲ႔အမ်ိဳးသမီးကလည္း အရာအားလံုးကို နာလည္လက္ခံနုိင္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္နဲ႔လည္း အဆင္ေၿပမဲ႔ အမ်ိဳးသမီၿဖစ္ရမယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကလည္း ထိုအမ်ိဳးသမီး ေပၚကို မနာလိုစိတ္မထားဘဲ႔နဲ႔ ကိုေနမင္းခအေပၚကို မွ်မွ်တတခ်စ္ေပးနိုင္ေအာင္ၾကိဳးစားေပးရမယ္။ကုိေနမင္းခ ကို အိမ္ေထာင္ခ်ေပးၿပီရင္နဂိုအလုပ္ေဆးရံုမွာဘဲ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ ဒီအတုိင္းဘဲေနရမယ္။ ၿပီေတာ႔ အစ္ကုိေနမင္ခ ရယ္ သူအမ်ိဳးသမီးရယ္ ကြ်န္ေတာ္ရယ္ကိုလည္း အိမ္တစ္အိမ္ထဲမွာ တူတူေနဘို႔သူစီစဥ္ေပးထားမယ္တဲ႔။ေလား ကမွာ ၿဖစ္ၿခင္တာထက္ ၿဖစ္သင္႔တာေတြကိုလညး္ တစ္ခါတစ္ေလ ဦစားေပးသင္႔တယ္ထင္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ ကိုေန မင္းခရဲဖခင္ ဦမင္းခန္႔အစီစဥ္ေတြအားလံုးကို လက္ခံခဲ႔ပါတယ္။


          ဦမင္းခန္႔မၿပန္ခင္သူ႔သား ကုိေနမင္းခမသိေအာင္ တိတ္တိတ္ေလးေၿပားသြားတယ္။သားရယ္တဲ႔ မင္း မင္႔ အစ္ကုိ ကုိေနမင္းခကုိ ခ်စ္တာ ၿမတ္နိုးတာ ၾကင္နာတာေတြ အားလံုးကို ေဖေဖနာလည္ေပးနိုင္သလို သား ကလည္း ေဖေဖတို႔ မ်ိဳးရိုး မ်ိဳးဆက္ ထင္က်န္ရစ္ခဲ႔ေအာင္ အရာအလံုးကုိ မွ်မွ်တတေလးခ်စ္ေပးပါလားကြာ လို႔ေဖေဖေတာင္ဆိုခ်င္ပါတယ္တဲ႔။ေနာက္ေၿခာက္လေလာက္မွာမဂၤလာပြဲၿဖစ္ေပၚလာပါတယ္။အခါေတာ္ေပးနတ္ေရးငယ္ေရႊစာ သာသနာေရာင္လင္းေကာင္းၿခင္သည္ခ်ိန္ခါ ဆိုတဲ႔ တစ္ ဘက္အိမ္က မဂၤလာေတးသံက နားထဲကိုမၾကာခဏဆိုသလို႔၀င္ေရာက္လာေနတယ္။ ကိုေနမင္းခ မဂၤလာပြဲတက္ေနၿပီၿဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ႔ ခံနိုင္ရည္မရွိမွာေၾကာက္လို႔ အစ္ကိုေဖေဖစီစဥ္ေပးထားတဲ႔  အိမ္မွာဘဲေနခဲ႔လုိက္သည္။


         အခုမဂၤလာပြဲက်င္းပေနတဲ႔ပြဲက  ကြ်န္ေတာ္သူငယ္ခ်င္းထက္ပို႔ၿပီသံေယားဇဥ္ၾကီးရတဲ႔ တစ္ဦတည္းေသာ အရင္းနီးဆံုးသူစိမ္းတစ္ေယာက္ပင္ၿဖစ္သည္။ သတိုးသမီးက သတိုး သားလက္ကုိတြဲၿပီ ခ်စ္ပြဲ၀င္ေနၾကေပမဲ႔ တစ္ေယာက္ေသာသူ၇ဲ႔စိတ္ေတြက သူ႔ပြဲမွာမရွိတဲ႔ဲ ကြ်န္ေတာ္ ထံေရာက္ေနမယ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ေကာင္းေကာင္းသိေနတယ္။ အတိတ္ကံအေၾကာင္း မလွလို႔ ဒီဘ ၀မွာ ဒီမွ်နဲ႔အဆံုးသတ္ရေတာ႔မွာလားအစ္ကိုရယ္။


မဂၤလာပြဲၿပီဆံုးလို႔ ကိုေနမင္းခနဲ႔မမနြယ္နီလင္းတို႔ လင္မယားနွစ္ေယာက္ ေဖေဖစီစဥ္ေပးထားတဲ႔ အိမ္ကုိၿပန္လာေတာ႔ ကြ်န္ေတာ္ ေရွာင္ေပးေနမိတယ္။ အမွန္က သတိုးသားနဲ႔ သတိုးသမီးမဂၤလာယူၿပီ ၾကည္နူးေနရမဲ႔ အခ်ိန္မွာကြ်န္ ေတာ္၀င္မရွဳတ္သင္႔ဘူးေလဗ်ာ။ သူတို႔လင္းမယာကလည္း ကြ်န္ေတာ္ကို မ်က္စိေအာက္က အေပ်ာက္မခံဘူး ကုိေနမင္ခ အမ်ိဳးသမီက ကြ်န္ေတာ္ထက္လပိုင္းေလာက္ၾကီးတယ္။ သူကကြ်န္ေတာ္ကို ဟိုအရင္စေတြတုနး္က အတုိင္း ေမာင္ေလးလို႔ဘဲ ေႏြးေႏြးေထြးေထြးေခၚၿပီ မမ ေမာင္ေလးနဲ႔ ခဏေလာက္စကားေၿပားခ်င္တယ္ လို႔ေတာင္းဆုိလာတယ္။


အမွန္က သူတို႔ၿပန္လာရင္ ကြ်န္ေတာအၿပင္သြားမူးေနေအာင္ေသာက္ၿပီ ဒီေန႔ကိုကုန္လြန္မယ္လို႔ဆံုၿဖတ္ ထားတာ။ အဲတာနဲ႔ အင္းအစ္မ ေၿပားေလဆိုေတာ႔ အင္းအစ္မနဲ႔ေမာင္ေလးက ဟိုအရင္ကေရစက္ရွိလို႔ေနမွာတဲ႔ အခုတစ္အိမ္ထဲမွာလည္းတူတူေနခြင္ရတယ္။ၿပီးေတာ႔ ေမာင္ေလးကလည္းခ်စ္တဲ႔ ေမာင္ေလးကိုလည္းခ်စ္တဲ႔
အစ္ကုိတစ္ေယာက္လည္းရထားသလို မမကလည္း မမၿမတ္နိုးတဲ႔ ေယာက်ားတစ္ေယာက္ကုိ ဘုရားသခင္က ပိုင္ဆုိင္ခြင္႔ေပးခဲ႔တယ္တဲ႔။အစ္ကိုေဖေဖက အစ္မကိုအားလံုးေၿပားၿပထားတယ္။လက္ခံနိုင္ေအာင္ၾကိဳးစားေပးၿပီ ေတာ႔ ေမာင္ေလးနဲ႔မမ ကိုလည္းတူတူေနၿပီတည္႔ေအာင္ ေပါင္းဘို႔ကို ေမတၱာရပ္ခံထားတယ္တဲ႔။ အားလံုးက လည္း ကိုေနမင္းခကို စိတ္ခ်မ္းသာေစခ်င္တယ္။ ေမာင္ေလးမရွိရင္လည္း မင္႔အစ္ကိုက စိတ္ခ်မ္းသာမွာမဟုတ္ သလို႔ မမမရွိၿပန္ရင္လည္ ဦမင္းခန္႔က စိတ္ခ်မ္းသာမွာမဟုတ္ဘူးတဲ႔။


           ဒါေၾကာင္႔ေမာင္ေလးလည္း အရာအားလံုးကုိပြင္႔ပြင္႔လင္းလင္း ေၿပားဆိုတုိင္ပင္ၿပီေတာ႔ အားလံုးေအး ေအးပူပူ တူူတူေနရေအာင္ လိုေၿပားလာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္အခ်စ္ဆုိတာၾကီကုိလည္း အံၾသမိတယ္။ ကုိယ္ကခ်စ္ ေနသမွ်ေတာ႔ အရာအားလံုးကိုလက္ခံနုိင္ေအာင္ ၾကိဳးစားေပးေနၾကရတယ္။ မမကလည္း ကိုေနမင္းခကိုခ်စ္တဲ႔ အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ဆန္႔က်င္ၿပီေတာ႔ ရင္ဆိုင္ဘို႔သတၱိေတြရွိေနၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္ကလည္း ဘယ္ဟိုမိုမွ မထားနုိင္တဲ႔ သေဘားထားၾကီးေပးမွဳ႔ကုိစတင္ၿပီ ဇတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ကို ကၿပဘို႔ အဆင္သင္႔ ၿဖစ္ ေနၾကၿပီၿဖစ္ေလသည္။

          ေနာက္ဆံုးမွာေတာ႔ ေဖေဖဦမင္းခန္႔စီမံခဲ႔တဲ႔ ေမတၱာဇတ္လမ္းက ကြ်န္ေတာ္တို႔သံုးေယာက္အတြက္ သေဘားထားၾကီးစြာ ေပ်ာ္ရြင္ခဲ႔ၾကရေပၿပီ။ခုဆိုရင္သားေလး မင္းခဇြဲပင္ 10 နွစ္၀န္းက်င္ရွိေနေလၿပီ။ မမနြြယ္နီ လင္းရဲ႔ ေမတၱာတရာသည္လည္ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ကိုေနမင္းခအေပၚ လြန္စြာၾကီးမာလွပါတယ္။ ကိုေနမင္းခနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ရဲ႔ ခ်စ္ၿခင္းေတြကိုလည္းသူ၏အိမ္ေထာင္သက္တစ္ေလွ်ာက္လံု လြတ္လပ္စြာစီဆင္းခြင္႔ၿပဳခဲ႔သလို႔ သားေလး မင္းခဇြဲကိုလည္း ကိုေနမင္းခ၏ဖခင္ ဦမင္းခန္႔အတြက္ လက္ေဆာင္ေပးခဲ႔ေလသည္။ ထိုအၿပင္ သားေလးကို ကြ်န္ေတာ္နာမည္ကိုပင္ယူၿပီး မင္းခဇြဲဟုပင္ေပးလို႔ သူ၏ေမတၱာတရားကို ထုတ္ေဖာ္ခဲ႔သည္။


          ကြ်န္ေတာ္မ်က္၀န္းထက္မွာမ်က္ရည္စေတြ ေ၀သိေနေလၿပီ။ ကိုေနမင္းသည္လည္း ေတာင္ရွည္ပုဆုိး တိုက္ပံုနွင္ခန္႔ညားစြာရွိေနသလို႔ မမနြယ္နီလင္းသည္လည္း ၿမန္မာအမ်ိဳးေကာင္းသမီးပီသစြာ က်က္သေရရွိေန ေလၿပီ။ ထိုအၿပင္ သားေလ မင္းခဇြဲသည္းလည္း လူၾကီးတစ္ေယာက္ကဲ႔သို႔ေတာက္ပစြာ၀တ္စားထားၿပီ သူ၏ဘိုးဘိုး ဦမင္းခန္႔နွင္႔ မ႑ပ္ေရွ႔တြင္ ခန္႔ၿငားစြာ ထုိင္ေနေလၿပီ။ ထုိမ႑ပ္၏ေနာက္မွ ေဖာင္းၾကြစာလံုးမ်ား ၏လွပမွဳ႔သည္ ကြ်န္ေတာ္ မ်က္ရည္ေတြကိုညိဳ႔ယူေနေလၿပီ။ ဘုိးဘိုးဦမင္းခန္႔အား အမွဴးထားၿပီ ေဖေဖေလး ေဒါက္တာ ဇြဲသံဇဥ္ ၊ ေဖေဖၾကီ ေဒါက္တာေနမင္းခနွင္႔ေဒၚနြယ္နီလင္းတို႔၏ တစ္ဦတည္းေသာသာ မင္းခဇြဲ၏ ရွင္ၿပဳပြဲဟု႔ ခန္းနာထည္၀ါစြာေရးထိုးထားသည္။


          ေအးမွ်ေသာအခ်စ္ကို  တည္ၿမဲေသာ စိတ္ထားတို႔ၿဖင္႔ ေမတၱာတရားကိုခိုင္မာစြာ တည္ေထာင္ခဲ႔ၿခင္းအက်ိဳး တရားေၾကာင္႔ ပူေလာင္ၿပင္းၿပတဲ႔ ခ်စ္ၿခင္းေတြကို ကြ်န္ေတာ္ရယ္ ကိုေနမင္းခရယ္ မမနြယ္နီလင္းတို႔ စိတ္ဓါတ္ ခိုင္ၿမဲစြာ ေက်ာ္လြားနုိင္ခဲ႔ၿခင္းသည္ အခ်စ္အေပၚသစၥာရွိခဲ႔ေလၿခင္းအက်ိဳးဆက္ဟု ေၿပားမည္ဆိုလွ်င္ မည္သူယွဥ္ၿပိဳင္ ၿငင္း၀ံနိုင္မည္နည္း။

ေနမင္းခ

9 comments:

 1. စိတ္ကူးကလဲယဥ္တာ လြန္ပါေရာ

  ReplyDelete
  Replies
  1. မၿဖစ္နုိင္ဘူးလို႔ ညီအာမခံပါသလား ညီေလး (ေနမင္းခ)

   Delete
 2. ဒါ​ေၾကာင္​့က်ြန္​​ေတာ္​ ​ေျပာပါတယ္​ ပြင္​့လင္​းျမင္​သာၿပီး ​ေတာ္​​ေတာ္​​ေလး​ေခတ္​​ေ႐ွ့​ေျပးပါတယ္​လို႔ အင္​း...... ျငင္​းဘို႔​ေတာ့ခက္​တာ​ေပါ့ ဘယ္​လို​ေျပာမလဲ တအားႀကိဳျမင္​တာရယ္​ ဗဟုသုတရယ္​​ေပါင္​းစပ္​​ေတြး​ေခၚႏိုင္​သူ​ေတြက​ေတာ့ လက္​ခံပါလိမ္​့မယ္​ အ​ေနာက္​တိုင္​းမွာ​ေတာ့ ဟိုမိုစံုတြဲ​ေတြက သူတို႔သုတ္​ပိုး နဲ႔ မ်ိဳူပြါးၿပီး မိန္​းမ​အငွါးကိုယ္​ဝန္​​ေဆာင္​နဲ႔ က​ေလးယူ တယ္​တဲ့ ကဲျဖစ္​ႏိုင္​ မျဖစ္​ႏိုင္​ ကိုယ္​့ဘာသာစဥ္​းစားၾက​ေပ​ေတာ့ ဗ်ာ................ . ။
  tunthuraintun

  ReplyDelete
 3. ဟဟ အစ္ကို ညီေဖ႔ဘုတ္ကို အပ္ပါဗ်ာ သေဘားက်သြားၿပီ။

  ReplyDelete
 4. အဲဒါမွဒုကၡ ကိုယ္​့မွာ​ေfacebook accမ႐ွိဘပါဘူူး တကယ္​့ကို ငတံုးပါ ။ အျပင္​မွာအ​ေပါင္​းသင္​းမိတ္​​ေဆြ ​ေကာင္​း​ေတြ​ေပါ​ေတာ့ ျမင္​ရတဲ့သူ​ေတြ​ေတာင္​မယံု ရတာ မျမင္​ရတဲ့သူ​ေတြ ကိုမခင္​ခ်င္​တာလည္​းပါတယ္​​ေခတ္​​ေနာက္​က်တယ္​ဆိုလည္​း ဟုတ္​တယ္​။ ဘဝကို က်န္​းမာ​ေရး စိတ္​ပညာ ​ေဆးပညာ ဘာသာ​ေရး သုတ ရသ စာ​ေပ ​ေတြနဲ႔ထိန္​း​ေၾကာင္​း ​ေနထိုင္​လာတာ ​ေတာ္​​ေတာ္​ ​ေနသားက်​ေနၿပီ ဒီဆိုဒ္​​ေတြကို​ေတာင္​သိတာ ၆လ​ေလာက္​ဘဲ႐ွိ​ေသးတယ္​ အသိတရား​ေတြ ​ေတာ္​​ေတာ္​​ေလး ႐ွိမွ ​ေတြ႕ရလို႔​ေတာ္​​ေသးတာ​ေပါ့ ။ အဲဒီလိုမဟုတ္​ရင္​ ဖီးတက္​ၿပီး ႐ူးသြားမလားဘဲ။ selfcontrol ကို​ေတာ္​​ေတာ္​​ေလ့က်င္​့ထား လို႔သာ​ေပါ့ဗ်ာ။ ဘာဘဲျဖစ္​ျဖစ္​ ညီ​ေနမင္​းခ ကိုအား​ေပးဘို႔ acc ဖြင္​့ၿပီး အပ္​ပါ့မယ္​ဗ်ာ ​ေတာင္​းလည္​း​ေတာင္​းပန္​ပါတယ္​ ခုလို​ေျပာရတာကို။ ဒါ​ေပမဲ့ ညီအစ္​ကို အားလံုး တခု​ေတာ့ စကားလက္​​ေဆာင္​ပါးခ်င္​တယ္​ စိတ္​ဆိုတာ သူ႔အလိုအတိုင္​းလႊတ္​​ေပး ထားရတာမ်ိဳး လံုးဝမဟုတ္​ပါဘူး ထိန္​း​ေက်ာင္​း​ေလ့က်င္​့ရတာမ်ိဳးပါ ။ အမွန္​တရားကိုလက္​လည္​းလက္​ခံပါ လိုသလို ထိန္​းႏိုင္​​ေအာင္​လည္​းႀကိဳးစားၾကပါလို႔ အၾကံ​ေပး ခ်င္​ပါတယ္​။စကားမစပ္​ ​ေနမင္​းခ comment ျပန္​​ေရးလို႔ထင္​ပါရဲ႕ ကိုယ္​္​့gmailကိုလာအပ္​တာ​ေတြ႐ွိၿပီး အခု gmailကလံုးဝဖြင္​့ မရ​ေတာ့ဘူး ​ေကာင္​းပါတယ္​ ​ေဘာ္​ဒါအကန္​့ဆို ကိစၥမ႐ွိ​ေပမဲ့ ႐ိုင္​းျပတာ​ေတြ ​ေစာ္​ကားတာ​ေတြ​ေတာ့ မႀကိဳက္​ဘူး။ အားလံုး စိတ္​ခ်မ္​းသာပါ​ေစဗ်ာ ။
  ​ေလးစားလ်ွက္​
  Tunthuraintun

  ReplyDelete
 5. က်ြန္​​ေနာ္​တို႔ၿမိဳ႕မွာ ​ေဖ့စ္​ဘုတ္​ အ​ေကာင္​့ ဖြင္​့ၿပီးသား လာ​ေရာင္​းတာ ၅၀၀၀ ​ေတာင္​​ေပးဝယ္​ရပါတယ္​ဗ်ာ

  ReplyDelete
 6. mdyက လိုးခ်င္တဲ႔သူမ်ား
  phctevery24@gmail.comကို အပ္ေပးပါေနာ္

  ReplyDelete
 7. mdyက လိုးခ်င္တဲ႔သူမ်ား
  phctevery24@gmail.comကို အပ္ေပးပါေနာ္

  ReplyDelete
 8. ရန္​ကုန္​ကbotပါလုိး​ေပးႏုိင္​ရင္​စိတ္​တုိင္​းက်ျပဳစုမယ္​

  ReplyDelete